Bättre brandskydd


Bättre brandskydd


Utbildningar

Vi erbjuder utbildning i brandskydd inom flera olika områden. Vi samverkar med Informationsbolaget vad gäller material och administration.Vi erbjuder också utbildning i första hjälpen, HLR och krishantering i samverkan med Riksnätverket Första Hjälpen.

 • Vidareutbildning SBA
  Denna utbildning vänder sig till brandskyddsansvarig, intern brandskyddskontrollant, brandskyddombud och skyddsombud. Utbildningen omfattar bl.a: Nationell strategi från MSB, Brandorsaker, Tuffare tillsyn, Grundläggande SBA, Information och utbildning av personalen – goda råd och genomgång av material, Byggnadstekniskt brandskydd, Riskhantering, Insatsinformation, Automatlarm, Utrymning, Övningar och grupparbeten. Heldag. Läs mer här.

 • Specialutbildningar
  Vi genomför under hösten flera öppna utbildningar. Det gäller föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning och anläggningsskötare automatiskt brandlarm. Vi genomför också specialutbildningar med anpassat utbildningsmaterial inom vården, äldreomsorgen, skolan och bostadssektorn. Läs mer här.

 • Brandfarlig vara.
  Ny lag kom 2010. Vi har utbildning av föreståndare mindre omfattning. Dels öppna kurser på ett 20-tal platser i landet dels specialkurs där verksamheten drar ihop ansvariga i hela landet och vår instruktör kommer till den plats där ni samlats. Heldag. Läs mer här.

 • Anläggningsskötare automatiskt brandlarm.
  Vi har i hela landet 10 instruktörer inom detta område. Heldag. Läs mer här.

 • Brandsyn.
  Vår instruktör kommer till er och genomför på förmiddagen utbildning/fortbildning av brandskyddsansvarig, brandskyddsombud m.fl. På eftermiddagen gör vi tillsammans en brandskyddsrond i anläggningen.

 • Personalutbildning, grundläggande brandkunskap.
  Vår instruktör kommer till er och genomför en tre timmars grundutbildning.

 • Specialutbildningar
  Specialutbildningar i vården, skolan och bostadssektorn - begär information genom ett mail till natalia@informationsbolaget.se