Bättre brandskydd


Bättre brandskydd


Om oss

I vårt nationella nätverk är vi i dag cirka 30 brandskyddsinstruktörer i hela landet. Alla är erfarna brandbefäl och har utbildats vid Räddningsverkets skolor.

Vi samverkar med Informationsbolaget och Riksnätverket Första Hjälpen.